mandag 30. januar 2012

Praksis 24.01

Tirsdag forrige uke var jeg i praksis, denne gangen på kvadrat. Her gjorde jeg litt forskjellige ting, blant annet dette:Hjerte av greiner


Vaser med pynt

Hjerte av greiner

mandag 23. januar 2012

Valgfritt produkt uke 2

I uke 2 fikk vi velge hva vi ville lage. Her er noen av tingene jeg laget: 

Her har jeg laget en dekorasjon og en bukett med gule Roser, hvite Nelliker, Hjerteranke, buljongtråd og grøntmateriale som Lærbregne og Salal. 

Jeg har kontrast i den runde formen til den kryssende buljongtråden, de gule Rosene i forhold til de hvite Nellikene eller det grønne underlaget, og de urolige overflatene på Rosene i forhold til de rolige Nellikene. 

Halvårsvurdering

Rett etter jul hadde vi halvårsvurdering, da skulle vi lage en bukett og en dekorasjon i en av stilformene; formal eller dekorativ stil.

Jeg valgte dekorativ stil, og til dette brukte jeg disse kompetansemålene:

Produktutvikling:
- lage og bruke arbeidstegninger, skisser og annen visuell informasjon.
- lære/kunne lokale og vitenskapelige navn på botaninsk materiale.
- kvalitetssikre bruk og oppbevaring av blomster og andre råvarer i egen produksjon.
- diskutere og ta stilling til estetiske og etiske normer i blomsterdekoratørfaget.

Produksjon:
- planlegge, gjennomføre og vurdere eget grunnleggende arbeid med ulike råvarer.
- bruke materiale på en økonomisk måte.
- utføre arbeidsprosesser i samsvar med etiske og estetiske normer i faget.
- dokumentere, grunngi og vurdere egen produksjon knyttet til kriterier for kvalitet, ønske fra kunden, helse, miljø og sikkerhet, tid og økonomi.


Her er buketten og dekorasjonen jeg laget :)
Til disse arbeidene har jeg brukt følgende materialer:
Roser, Germini, Krysanthemum, Nellik, Voksblomst, Limmonium, Marikåpe, Salal, Lærbregne, Galax, Flexigress, oasis, skål og sølvtråd. 

Dette er dekorativ stil, og det som i hovedtrekk kjennetegner denne stilen er at det kan være mange blomster og mange sorter i et slikt arbeid. Det har gjerne indre og ytre rom, og kan se åpent og luftig ut. Den har en avgrenset form, frodighet og volum. Kontraster i form, linje, overflate og farge. 

I disse arbeidene har jeg lagt vekt på kontraster. Jeg har brukt Flexigress og blomster i forskjellig høyde for å oppnå volum. De tynne rette Flexigressene bryter den runde formen og fremhever formen mer. Jeg har laget en rund dekorasjon og bukett for å få en klar form, og forskjellige farger slik at blomstene fremhever hverandre. Jeg har lite bruk av linjer og arbeidene er asymmetriske. 

onsdag 4. januar 2012

Praksisperiode

Før jul var jeg utplassert i blomsterbutikk i to uker. Der lærte jeg mye, og fikk laget mange forskjellige arbeider og gjøre mye forskjellig.


Skolearbeid

    Her er noen bilder av ting jeg har laget på skolen den siste tiden før jul :) 

                                  Adventskranser og dør kranser :)

Her er advent buketter som vi også har laget på skolen: